Bạch thủ lô 2 nháy Siêu VIP: 500.000 VNĐ

Nạp Card Nhận Số Chắc Thắng ngày :21-07-19Nhận được thông báo nạp hoàn tất, tải lại trang để nhận số
Ngày chốt Bạch thủ lô 2 nháy Kết quả Theo
21-07-19
20-07-1999Trúng463
19-07-1932Trượt498
18-07-1980Trúng487
17-07-1940Trúng435
16-07-1919Trượt438
15-07-1923Trúng471
14-07-1900Trúng485
13-07-1942Trúng468
12-07-1911Trúng407
11-07-1925Trúng434
10-07-1959Trúng483
09-07-1930Trúng414
08-07-1951Trúng414
07-07-1965Trúng422
06-07-1968Trúng442
05-07-1937Trúng493
04-07-1953Trúng435
03-07-1966Trúng452
02-07-1924Trúng416
01-07-1984Trúng465
30-06-1955Trượt412
29-06-1923Trượt484
28-06-1968Trượt475
27-06-1917Trúng411
26-06-1928Trúng401
25-06-1973Trúng444
24-06-1906Trúng497
23-06-1907Trúng404
22-06-1996Trúng476
21-06-1951Trượt424
20-06-1932Trúng470
19-06-1953Trúng401
18-06-1937Trượt446